Заедно постигаме вашите цели!

Вярваме в потенциала на всеки един български бизнес и основната ни цел е с нашата дългогодишна експертиза, познания и опит да превърнем мечтите ви в реалност.

Мисия

Подкрепа за растежа и развитието на България чрез подпомагане на малкия и среден бизнес като гръбнак на икономиката.

Визия

Осигуряване на услуги и обучения за подобряване управлението и увеличаване стойността, която създават българските предприемачи.

Ценности

Придържаме се към основните ни ценности – персонални решения, стремеж към най-високо качество на обслужване и експертиза на всеки етап от проекта.

За Нас

Awesome Image

Предприемачите искат да инвестират в бизнеса си и ние им помагаме да получат европейски средства, за да се радват на успехите и растежа си.

Основана през 2008 г., Euro Step служи на българските предприемачи, земеделци и нестопански организации да получат подкрепа с финансиране, консултации и обучения.

Водени сме от нашата мисия:

Подкрепа за растежа и развитието на България чрез подпомагане на малкия и среден бизнес като гръбнак на икономиката. Малкият и среден бизнес на България е удивителен! Всички вие, дами и господа български предприемачи, сте невероятни в своята изобретателност, гъвкавост и издръжливост на всевъзможните кризи, промени и предизвикателства, пред които ви изправя Животът, и които вие упорито преодолявате. Така създавате стойност: за себе си, за семействата и общностите си, за България и Европа.

Често Задавани Въпроси

Консултанта по европроекти може да ви насочи и консултира дали е подходящо и дали ще е успешно кандидатсването по избран от Вас проект.
Ако прецени, че имате достатъчно шанс да получите финансиране, то започва същинската част от работата.
Подготвя се бизнес план, събират се нужните документи, избират се подизпълнители на проекта и се следи за правилното отчитане.
Свържете се с нас и заявете час за сбъдването на Вашата мечта.

Преди да кандидатствате за финансиране, винаги проверявайте насоките в поканата, за да видите дали отговаряте на условията за допустимост.

Във всяка програма за финансиране и всяка отделна покана са посочени конкретни критерии. Що се отнася до безвъзмездните средства, ако вашето предложение е допустимо, процесът на подбор обикновено започва с оценка на вашето предложение от независими експерти по критерии за подбор и предоставяне на средства.

От консултацията с наш сътрудник можете да разберете дали Вашата идея е осъществима, коя програма е най-подходяща за това и какви са стъпките, които трябва да предприемете.

По време на консултацията ние ще отговорим и на всички Ваши допълнителни въпроси.

Подготовката на проекта започва с вашата идея и бизнес цели. След като ни разкажете за вашите намерения ние ще направим предварителна оценка на проекта и ще дадем нашето мнение дали проекта е допустим.
Ако отговорът е положителен се преминава към точкуването, където даваме обективното си мнение дали проекта има шанс за финансиране.

Най-важното при кандидатстването по един или няколко проекта, е да сте сигурни, че отговаряте на условията за допустимост и много добре да прецените дали имате ресурсите – материални и нематериални, за да реализирате проектите.

В зависимост от програмата, по която сте одобрени за финансиране, можете да получите авансово между 20% и 50% от одобрената безвъзмездната помощ. Останалите средства се изплащат при завършени етапи.

За да можете да усвоите останалите средства трябва да предоставяте съответните разходни документи – фактури, ведомости за заплати, платежни нареждания и други, с които се доказва, че сте платили доставката, услугата или строителството, предмет на проекта.

Това обаче изисква да са спазени правилата за възлагане и избор на изпълнител.

Нормативно определеният срок е между 3 и 4 месеца. В този период не влизат сроковете за влизане в сила на различните решения на Управляващите органи, както и разни административни и технологични забавяния, които често възлизат на един-два месеца. Така общият период за обявяване на резултатите от проверката на проектните документи и техническата и финансова оценка на проекта става около 6 месеца.

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия.
Ето и какво гласят те:
Малки и средни предприятия
– Персонал до 250 души
– Годишен оборот до 97500000лв.
Малки предприятия
– Персонал до 50 души
– Годишен оборот 195000000лв.
Микропредприятия
– Персонал до 10 души
– Годишен оборот до 3900000лв.

Изготвянето на бизнес план е необходимо при кандидатстване за финансиране на бизнеспроекти, за да покаже на финансиращите, че бизнес идеята е печеливша и може да се развие във времето.
В бизнес плана има няколко важни момента:
 Информация за вида и обхвата на планирания бизнес
 Представяне на заложената в плана бизнес идея, така че тя да заинтригува и да вдъхне доверие
 Маркетингов анализ и план
 Оперативен план
 Организация и управление на идеята
 Финансов план
 Прогнози за няколко години напред

Финансиране

Последни новини

How to improve employees skills

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it ...

0 Comments

Seminar for improve your business

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it ...

0 Comments

Retail banks wake up to digital

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it ...

0 Comments

Euro Step Ltd.

Свържете се с нас

  • Телефон: +359 885 350 050
  • office@euro-step.eu
  • гр. София, ул. „Венера“ №8

Контакт с нас