fbpx

Заявка

За оказване на специализирани юридически услуги във връзка с последните промени в ЗОП – привеждане на Вашите вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и препоръки за организацията на човешките ресурси, ангажирани в този процес.

Моля, попълнете формата по-долу:

    Моля, попълнете Вашата заявка за оказване на специализирани юридически услуги във връзка с последните промени в ЗОП - привеждане на Вашите вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и препоръки за организацията на човешките ресурси, ангажирани в този процес: