Подкрепа за растежа и развитието на България чрез подпомагане на малкия и среден бизнес като гръбнак на икономиката.

admin