следим внимателно процеса на оценяване и реагираме в случай на искания за допълнителни документи, разяснения и други. Така не се налага да го правите вие.

admin