fbpx

Безвъзмездна помощ за енергийна ефективност за предприятия

енергийна ефективност за предприятия

Уважаеми партньори,

Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в европейски и национален мащаб.

Различни икономически фактори доведоха до неколкократни повишения на цените на енергоносителите, което допълнително натовари малките и средни предприятия от преработващия сектор. Необходимостта от подкрепа за енергийна ефективност стана почти непреодолима.

В стремежа си да защити малките и средни предприятия, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) с подкрепата на Инструмента на ЕС за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) ще обяви процедура за подбор на проекти Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Обръщаме се към Вас с предложението да Ви помогнем да се възползвате от 50% (петдесет процента!) безвъзмездна помощ на стойност от 25 000 до 150 000 лева.

Ако Вашата фирма има:

  • Статут на микро, малко или средно предприятие;
  • Дейност през 2018, 2019 и 2020 г.
  • Оборот за трите финансови години над 210 000 лева (за микро предприятие), или над 750 000 лева (за малко предприятие), или над 3 000 000 лева за средно предприятие;
  • Нужда от подкрепа за инвестиции в технологии и машини за повишаване на енергийната ефективност;

Тогава Ви предлагаме бърза, точна и експертна услуга по:

  • Подготовка на заявление за подпомагане в електронната система ИСУН 2020;
  • комплектоване и попълване на всички документи;
  • Подаване на заявлението с Квалифициран електронен подпис (КЕП)[1];
  • Съдействие при комуникация с Управляващия орган
  • Отчитане на проекта след завършването му;

Условия: След попълване на нашата онлайн форма ще се свържем с Вас, за да уточним детайли и да наберем още информация, в случай че такава е необходима, както и за да Ви предоставим персонализирана оферта.

Списъкът на допустимите инвестиции можете да разгледате тук

Ние сме консултантска фирма, която от 2008 г. помага на българския малък и среден бизнес да се развива с помощта на финансиране, обучения и институционална подкрепа. В наше лице ще намерите надежден партньор с професионално отношение и личен подход към всеки клиент.


[1] След писмено упълномощаване