fbpx

Списък с допустими материали и оборудване

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 1. Котли
  • Котли за топла вода и пара, подгрявана с течни или газообразни горива, вкл. водород, с номинална мощност не по-малко от 50 kW и не повече от 1000 kW;
  • Стандартни котли (течни или газообразни горива): E ≥ 90.0;
  • Нискотемпературни котли (течни или газообразни горива): E ≥ 92.0;
  • Кондензационни котли (течни или газообразни горива): E ≥ 95;
  • Съгласно (EN 267:2020) или Регламент ЕС 2016/426;
 2. Горелки
  • Горелките трябва да бъдат с номинална мощност не по-малко от 50 kW и не повече от 1000 kW;
  • Мощност на горелката трябва да съответства на тази на котела;
  • Емисии: CO < 40 mg/kWh; NOx ≤ 120 mg/kWh;
  • Съответствие със стандартите за качество и безопасност на Европейския Съюз (CE) (съгласно EN 676:2003+A2:2009) EN 676:2020;
 3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
  • Кондензни гърнета – механични с фланцови или резбови съединения – поплавкови или с инверсно бутало;
  • Кондензни гърнета за пара – Допустимо налягане на корпуса ≤ PN16; Наличие на автоматично обезвъздушаване;
  • Кондензни гърнета за сгъстен въздух – Допустимо налягане на корпуса ≤ PN16;
 4. Лъчисто газово отопление
  • Топлинен коефициент на ефективност на лъчист нагревател с висок интензитет: ≥ 95 %;
  • Топлинен коефициент на ефективност на лентов лъчист нагревател: ≥ 95 %;
  • Топлинен коефициент на ефективност на тръбен лъчист нагревател с нисък интензитет: ≥ 85 %;
  • Съдържание на азотен окис при горене NOX: < 120 mg/kWh;
 5. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди
  • Вода-вода W10/W35: 4.0;
  • Въздух-въздух A7/W35:         ≥ 3.5;
  • Въздух-вода A7/W35: ≥ 3.5;
  • VRF/VRV система на директно изпарение A7/W35:            ≥ 3.7;
  • Максимална топлинна мощност: ≤ 210 kW;
  • Електронно управление на циркулационната помпа;
  • Фреон R32;
  • Шумово ниво ≤ 60 dB(A);
 6. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване
  • Коефициент на абсорбция (α):                                   ≥  90%;
  • Коефициент на емисия (ε )                                           ≤ 6%;
  • Коефициент на топлинни загуби (a1)                      (Ua1 ≤ 5 W/м2К ) (плоски слънчеви колектори);
  • Обобщен коефициент на топлинни загуби          (UL ≤1.5  W/м2К ) (вакуумно-тръбни слънчеви колектори)
 7. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)
  • Предварително изолирани тръби за флуиди с работни температури до +120°C и краткотрайни натоварвания до +140°C: 1) сервизна стоманена тръба – БДС EN 10216-2, 10217-2, 10217-5, въглеродни стомани (материал P 235 GH или аналогичeн); 2) изолация от разпенен пенополиуретан с: коефициент на топлопроводност λ≤ 0.029W/m.K; обемна плътност ≥ 55 kg/м3; деформация на изолацията при P=0.3 MPa ≤ 10%; 3) обсадна тръба: за подземен монтаж – полиетилен висока плътност HDPE 100; за надземен монтаж: галванизирана тръба;
  • Предварително изолирани тръби за флуиди с работни температури до +95°C (тръби за горещи минерални води, ОВК инсталации и инсталации за хладилна техника): 1) сервизна(полимерна или стоманена) тръба, отговаряща на стандарти за хранително вкусовата  промишленост (PEX, PPR-CT+GF, HDPE, stainless steel и др.), ОВК инсталации и др.; 2) изолация от разпенен пенополиуретан с: коефициент на топлопроводност λ≤ 0.029W/m.K; обемна плътност ≥ 55 kg/м3; деформация на изолацията при P=0.3 MPa ≤ 10%; 3) обсадна тръба: за подземен монтаж – полиетилен висока плътност HDPE 100; за надземен монтаж: галванизирана тръба;
 8. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство
  • За оптимална енергийна ефективност при прилагането на системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство, е необходимо да се направи предварителен задълбочен анализ на конкретните нужди от топлина и конкретният товаров профил на съоръженията за производство на студ/сгъстен въздух.
 9. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане
  • Ефективността на рекуператорите се дефинира като отношението на действителното към оптималното топлопренасяне в топлообменника
  • Средна сезонна стойност на температурния коефициент (nr,min) на ефективност за режим на отопление ≥ 70 %
 10. Системи за хибридна вентилация
  • Входящи (приточни) вентилационни клапи:
   • обхват на регулиране: прозоречни 5÷35 m3/h; стенни: 5÷40 m3/h;
   • Звукоизолация при напълно отворено положение (съгласно БДС EN ISO 10140-2:2021)                                 ≥ 33 dB(A);
   • Възможност за принудително затваряне;
  • Изходящи(смукателни) вентилационни клапи
   • Максимален разход на въздух                                             ≤ 130 m3/h
  • Вентилатори
   • Система за електронно управление на двигателя за поддържане на постоянно налягане, в зависимост от разхода на въздух;
   • Ниво на собствен шум за вентилаторите за вграждане в помещения при максимално натоварване (съгласно БДС EN ISO 10140-2:2021)    ≥ 42 dB(A);
   • Ниво на собствен шум за външни вентилатори при максимално натоварване (съгласно БДС EN ISO 10140-2:2021)                                ≥ 78 dB(A);
 11. Чилъри
  • Спирални компресорни чилъри                                          ≤ 200 kW охладителна мощност
  • Бутални компресорни чилъри                                              ≤ 500 kW охладителна мощност
  • Винтови компресорни чилъри                                              ≤ 700 kW охладителна мощност
  • Покривни климатици с високоефективни компресори, високоефективни двигатели на вентилаторите и подобрени топлопреносни повърхности.
  • Продуктите трябва да имат коефициент на преобразуване (EER) със следните стойности:
   • Агрегат с кондензатор за въздушно охлаждане                 EER > 3.10
   • Агрегат с кондензатор за водно охлаждане                       EER > 5.05
   • Електронно управление на циркулационни помпи
   • Хладилен агент                                                                     Фреон R32
 12. Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага
  • Стандарт за енергийна ефективност на електродвигателите                              IE3 или IE4
  • Качество на въздуха в помещенията, съвместимо с насоките за хигиена на VDI 6022
  • БДС EN 14825:2019: клас на енергийна ефективност за термопомпи A+++
 13. Енергийно-ефективни охладители на въздух
  • Обща максимална електрическа мощност /помпа и вентилатор/             ≤ 20 kW
  • Безстепенно регулиране на влажностния режим                                      0 ÷100%
  • Вградено електронно управление
  • Възможност за интегриране в съществуваща климатизация
  • Възможност за използване като самостоятелно решение
  • Да не образува конденз
  • Обработка на водата през система за обратна осмоза и дезинфекция
 14. Помпи
  • Стандарт за енергийна ефективност на двигателя                                               IE3 или IE4
  • Индекс на минимална енергийна ефективност                                          MEI ≥ 0.70
  • Индекс на минимална ефективност за циркулационни помпи                  ИЕЕ ≤ 0.20
  • Вградено електронно управление
 15. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
  • Компресори за сгъстен въздух                                                         2 ÷75 kW
  • Стандарт за енергийна ефективност на основния двигател с номинална мощност 2÷18 kW                           ≥ IE3
  • Стандарт за енергийна ефективност на основния двигател с номинална мощност 19÷75 kW                         ≥ IE4
  • Работно налягане                                                                 7.5 ÷13 bar
  • Бутални компресори:
   • 1) до 10 bar                                                                                 7.3 ÷10.3 kW/m3/min;
   • 2) 10÷15 bar                                                                                8.7 ÷ 13.0 kW/m3/min
  • Ротационни компресори:
   • до 7.5 bar
    • 2÷18 kW                                                                      6.2 ÷  8.2 kW/m3/min
    • 19÷75 kW                                                                    5.4 ÷  6.3 kW/m3/min
   • 7.5÷10 bar
    • 2÷18 kW                                                                      7.3 ÷10.3 kW/m3/min
    • 19÷75 kW                                                                    6.4 ÷  7.2 kW/m3/min
   • 10÷13 bar
    • 2÷18 kW                                                                      8.7 ÷ 13.0 kW/m3/min
    • 19÷75 kW                                                                    7.8 ÷   8.8 kW/m3/min
 16. Въздуходувки за сгъстен въздух
  • Въздуходувки за сгъстен въздух                                         1÷55 kW
  • Работно налягане                                                                 0.5÷1.2 bar
  • Ротационни винтови и центробежни с честотно управление:
   • 0.7 bar                                                                         2.3 ÷  4.6 kW/m3/min
   • 1.1 bar                                                                         3.1 ÷  5.8 kW/m3/min
 17. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
  • брой компресори обхванати от централизираното управление               – до 8 броя
  • непрекъснато намаляване на специфичната мощност на инсталацията в зависимост от динамиката в промяната на консумацията на сгъстен въздух (базирано на симулация и самообучение за най-ефективната алтернатива на действие);
  • мониторинг и управление на отделните компоненти (компресори, изсушители, система за вентилация и оползотворяване на отпадна топлина)
  • поддържане в тесни граници на зададените параметри на произвеждания сгъстен въздух (налягане и влажност), с което се гарантира надеждната работа на консуматорите и се минимизират загубите от утечки
  • автоматично изпълнение на предварително зададен седмичен график
  • балансиране натоварването на всички компресори, с което да се намалят   разходите за поддръжка
  • комуникация между различните компоненти на системата с възможност за интегриране към централна система за сградна автоматизация и/или система за енергиен мониторинг, която да осигурява статистика за поддържана граница на налягането, работа под товар, работа на празен ход, консумирана енергия, специфична мощност, количество и стойност на генерираният сгъстен въздух
  • съвместимост с контролерите на наличните компресори
  • възможност за задаване на различни сценарии за управление на компресорите
 18. Изсушители на сгъстен въздух
  • Хладилен изсушител                                                                        ≤ 0.1 kW/m³/min
  • Комбиниран изсушител                                                         ≤ 0.3 kW/m³/min
  • Адсорбционен изсушител с оптимизирани цикли               ≤ 0.6 kW/m³/min
 19. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
  • Комплектни кондензаторни уредби /ККУ/
   • Захранващо напрежение                                                      ≤ 480 Vac
   • Максимална мощност                                                                       ≤ 500 kVAr
   • Диелектрични загуби                                                                         ≤ 0.45 W/kVAr
   • Загуби на празен ход                                                                        ≤ 0.5 W/kVAr
   • Фактор на мощността cosφ при натоварване над 70%      > 0.9
   • Експлоатационен жизнен цикъл                                          ≥ 100 000 h
  • Компенсатори на реактивна енергия   и филтри за хармоници
   • Захранващо напрежение                                                      ≤ 480 Vac
   • Максимална мощност                                                                       ≤ 500 kVAr
   • Коефициент на ефективност                                                            ≥ 97%
   • Загуби                                                                                                 ≤ 25 W/A
   • Фактор на мощността cosφ при натоварване над 70%      > 0.9
   • Време за реакция при корекция на хармоници                   ≤ 5 mS
   • Време за реакция при компенсация                                    ≤ 40 mS
   • Експлоатационен жизнен цикъл                                          ≥ 100 000 h
 20. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софтстартери
  • Максимална моторна мощност                                                        ≤ 300 kVA
  • Вградени комуникационни възможности
  • Вграден EMC филтър
 21. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
  • Топлоизолационните системи трябва да осигуряват достигането на показателите, заложени в Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (редакция от 15.07.2015 г.).
  • Минимални дебелини на топлоизолационната система:
   • За топлоизолиране на външни стени, подове към външен въздух и покриви    ≥ 100 мм;
   • За топлоизолиране на подове към земя или неотопляеми пространства               ≥   50 мм.
 22. Енергоспестяващи осветители
  • Светлинен източник – светодиоди (LED)
  • Светлинен добив (светлоотдаване) на осветителя, с включени загуби в драйвера ≥ 130 lm/W
  • Експлоатационен и гаранционен срок ≥ 5 години
  • Поддържащ (eксплоатационен)  фактор MF ≥ 0.8
  • Индекс на цветопредаване CRI ≥ 85
  • Фактор на мощността PF ≥ 0.95
 23. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001