fbpx

Бизнес и институционални проекти с външно финансиране

  • Разработване на проектна идея – концепция и детайлизиране
  • Проучвания и анализи за осъществимост
  • Финансово-икономически анализи и „Анализ разходи-ползи”
  • Финансово планиране и бюджетиране
  • Управление на проекти (project management)
  • Консултации в хода на изпълнение – юридически, финансови и технически
  • Обучения по управление на проектния цикъл – за предприемачи, организации, професионалисти и ентусиасти