fbpx

Организационно консултиране

  • Диагностика на организационната структура и процеси
  • Анализ на средата и оценка на ресурсите
  • Интервюта на кандидати за работни позиции
  • Развитие на човешкия капитал
  • Дизайн и изпълнение на тренинг програми
  • Индивидуални и групови консултации
  • Обучения в меки умения
  • Коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип
  • Провеждане на тиймбилдинги и други форми за сплотяване на екипи
  • Разработване на бизнес планове и стратегии