Екип

Стефан Савов

Консултант / обучител

Стефан Савов е магистър по Право и бакалавър по Английска филология. През 2004 г. за пръв път се среща с управлението на проекти и оттогава то се превръща в негово призвание. Стефан има четиринадесет години опит и експертиза в тази сфера и знае колко много могат да донесат новите технологии на администрацията, бизнеса и обществото като цяло. Работата му през годините е свързана с изготвяне на оценки за осъществимост, разработване на бизнес планове и правни становища, финансов инженеринг и анализи, както и много други аспекти на бизнес консултирането. Активно работи в сферата на обществените поръчки от приемането на втория ЗОП през 2004 г. От 2014 г. има придобита квалификация в направление „Консултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките  ресурси”, което подобрява уменията му в преговорите с клиенти, управлението на заинтересовани страни и обученията на малки и големи групи хора.

Анастасия Гоцева

Координатор дейности / Обучител

Анастасия Гоцева е доктор по Психология и магистър по Право. От 2014 г. има придобита квалификация в направление „Консултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките  ресурси“. Д-р Гоцева е с над дванадесетгодишен трудов стаж в сферите на частния бизнес, неправителствения сектор и държавната администрация. В практиката си е консултант по управление на човешки ресурси, структуриране и организиране на административни процеси и изграждане на успешни екипи. Ръководи подготовката и провеждането на обучения по меки умения – ефективна комуникация, лидерство, работа в екип, избягване и разрешаване на конфликти, управление на времето, вземане на решения, водене на преговори и пр.