fbpx

Подкрепа за средния бизнес

Уважаеми партньори,

Живеем в незапомнени времена, в които невидима заплаха тегне над живота и здравето на нас и нашите близки. Все по-отчетлив обаче става тъмният силует на задаващата се криза, причинена от принудителното забавяне и дори спиране на цели отрасли от нашата и световната икономика.

В стремежа си да защити средния бизнес, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви на 10 юли 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обръщаме се към Вас с предложението да Ви помогнем да се възползвате от 100% (сто процента!) безвъзмездна помощ на стойност от 30 000 до 150 000 лева.

Ако Вашата фирма има:

 • Статут на средно предприятие;
 • Дейност през 2018 и 2019 г.
 • Подадена данъчна декларация за 2019 г.
 • Оборот над 1 000 000 лева за 2019 г.
 • Спад в оборота в някой от месеците от февруари до юни 2020 г. над 20% спрямо същия за 2019 г.
 • Нужда от подкрепа с ликвидни средства до 10 дни от сключване на договор с УО на ОПИК

Тогава Ви предлагаме бърза, точна и експертна услуга по:

 • Подготовка на заявление за подпомагане в електронната система ИСУН 2020;
 • комплектоване и попълване на всички документи;
 • Подаване на заявлението с Квалифициран електронен подпис (КЕП)[1];
 • Съдействие при комуникация с Управляващия орган
 • Отчитане на проекта след завършването му;

Условия: След попълване на нашата онлайн форма ще се свържем с Вас, за да уточним детайли и да наберем още информация, в случай че такава е необходима, както и за да Ви предоставим персонализирана оферта.

Ние сме консултантска фирма, която от 2008 г. помага на българския малък и среден бизнес да се развива с помощта на финансиране, обучения и институционална подкрепа. В наше лице ще намерите надежден партньор с професионално отношение и личен подход към всеки клиент.


[1] След писмено упълномощаване