Euro STEP Euro Step on OnlyOffice.com

Управление на проекти и консултиране

Ние сме специалисти по управление на проекти в областта на дейностите с външно финансиране - такива, подкрепени от Европейския съюз.

Имаме петгодишен опит в работата по всички фази на управление на проектния цикъл - програмиране, идентифициране, формулиране, изпълнение и оценка.

Ние постигаме Вашите цели!

Като консултанти, ние ще проучим внимателно Вашата идея и ще предложим следващите стъпки, които ще доведат до нейното осъществяване.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШАТА КОМПАНИЯ

Информация